• Gratis vervangende auto met dubbele bediening, bij schade, nood of pech.

 • Instructie risico meeverzekerd

 • Ruime verzekerde sommen, zonder kostbare waardebepaling

 • Geen onderverzekering tot aan het verzekerd bedrag.

 • onbeperkte dekking voor inductieschade, tot maximaal het verzekerde bedrag
 • dekking bedrijfsschade door schade bij een publiekstrekker
 • tot € 2.500 dekking voor schade aan of verlies van verzekerde zaken uit afgesloten personenauto’s
 • tot € 2.500 dekking voor geld, geldswaardig papier en vals geld
 • tot € 2.500 dekking voor vervanging van sloten door diefstal sleutels
 • dekking voor eigendommen vennoten, bestuurders en ondergeschikten
 • dekking voor waterschade door (grond)water gestroomd of overgelopen uit putten en riolen, mits binnengedrongen via afvoerleidingen en de daarop aangesloten toestellen en leidingen
 • dekking voor sneeuwdruk, wateraccumulatie en/of inslag van hagel, tot maximaal € 500.000 per locatie
 • dekking kosten ontwerp/constructiefouten door de hierboven ontstane schadeoorzaak, tot maximaal 10% van de verzekerde som
 • dekking fundamenten, inclusief dekking indien verzekeringnemer op last van de overheid elders moet herbouwen, ook al is er geen schade aan de fundamenten
 • opruimingskosten tot 20% van de verzekerde som, maximaal € 500.000 per locatie
 • huurderving tot 20% van de verzekerde som per locatie